اپلیکیشن متروی شیراز روی گیت‌هاب قرار گرفت

بیش از ۱۰ سال هست که از نرم‌افزارهای متن‌باز استفاده می‌کنم. امشب اپلیکیشن متروی شیراز را روی گیت‌هاب با لایسنس GPL v2 قرار دادم.
این کار پیش از علاقه‌ام به جامعه متن‌باز، به خاطر این بود که کُدها رو راحت‌تر توی مسیرها و جاهایی که به کامپیوتر دسترسی ندارم ویرایش کنم.
هرچند اپلیکیشن ساده‌ای هست ولی یک گام بود، یک گام از صفر به یک.

برای دانلود خود اپلیکیشن و استفاده از نسخه آنلاین به صفحه نخست مراجعه کنید.

مشخصات پروژه در گیت‌هاب:

برنامه و ساعت حرکت متروی شیراز

ساعت حرکت مترو در روزهای عادی و تعطیل

برای استفاده از اپلیکیشن آنلاین و نسخه اندروید متروی شیراز اینجا را کلیک کنید.

روزهای عادی

  • از ایستگاه دستغیب به سمت احسان: از ساعت ۰۶:۱۰ تا ۲۲:۱۰
  • از ایستگاه احسان به سمت دستغیب: از ساعت ۰۶:۰۵ تا ۲۲:۰۵
نام ایستگاه به سمت احسان به سمت دستغیب
آغاز پایان آغاز پایان
شهید دستغیب ۰۶:۱۰ ۲۲:۱۰
شهید دوران ۰۶:۱۲ ۲۲:۱۲ ۰۶:۴۶ ۲۲:۴۶
فرصت شیرازی ۰۶:۱۴ ۲۲:۱۴ ۰۶:۴۴ ۲۲:۴۴
جانبازان ۰۶:۱۶ ۲۲:۱۶ ۰۶:۴۲ ۲۲:۴۲
غدیر ۰۶:۱۸ ۲۲:۱۸ ۰۶:۴۰ ۲۲:۴۰
رازی ۰۶:۲۰ ۲۲:۲۰ ۰۶:۳۸ ۲۲:۳۸
فضیلت ۰۶:۲۲ ۲۲:۲۲ ۰۶:۳۶ ۲۲:۳۶
کاوه ۰۶:۲۴ ۲۲:۲۴ ۰۶:۳۴ ۲۲:۳۴
ولیعصر ۰۶:۲۶ ۲۲:۲۶ ۰۶:۳۲ ۲۲:۳۲
زندیه ۰۶:۲۹ ۲۲:۲۹ ۰۶:۲۸ ۲۲:۲۸
امام حسین ۰۶:۳۱ ۲۲:۳۱ ۰۶:۲۶ ۲۲:۲۶
نمازی ۰۶:۳۴ ۲۲:۳۴ ۰۶:۲۳ ۲۲:۲۳
شهید آوینی ۰۶:۳۶ ۲۲:۳۶ ۰۶:۲۱ ۲۲:۲۱
شهید مطهری ۰۶:۳۸ ۲۲:۳۸ ۰۶:۱۹ ۲۲:۱۹
قصرالدشت ۰۶:۴۲ ۲۲:۴۲ ۰۶:۱۵ ۲۲:۱۵
شاهد ۰۶:۴۵ ۲۲:۴۵ ۰۶:۱۳ ۲۲:۱۳
میرزای شیرازی ۰۶:۴۹ ۲۲:۴۹ ۰۶:۰۹ ۲۲:۰۹
دکتر شریعتی ۰۶:۵۱ ۲۲:۵۱ ۰۶:۰۷ ۲۲:۰۷
احسان ۰۶:۰۵ ۲۲:۰۵

روزهای تعطیل

یک ساعت دیرتر آغاز و یک ساعت زودتر پایان

  • از ایستگاه دستغیب به سمت احسان: از ساعت ۰۷:۱۰ تا ۲۱:۱۰ (هر ۱۵ دقیقه)
  • از ایستگاه احسان به سمت دستغیب: از ساعت ۰۷:۰۵ تا ۲۱:۰۵ (هر ۱۵ دقیقه)
نام ایستگاه به سمت احسان به سمت دستغیب
آغاز پایان آغاز پایان
شهید دستغیب ۰۷:۱۰ ۲۱:۱۰ —– ——
شهید دوران ۰۷:۱۲ ۲۱:۱۲ ۰۷:۴۶ ۲۱:۴۶
فرصت شیرازی ۰۷:۱۴ ۲۱:۱۴ ۰۷:۴۴ ۲۱:۴۴
جانبازان ۰۷:۱۶ ۲۱:۱۶ ۰۷:۴۲ ۲۱:۴۲
غدیر ۰۷:۱۸ ۲۱:۱۸ ۰۷:۴۰ ۲۱:۴۰
رازی ۰۷:۲۰ ۲۱:۲۰ ۰۷:۳۸ ۲۱:۳۸
فضیلت ۰۷:۲۲ ۲۱:۲۲ ۰۷:۳۶ ۲۱:۳۶
کاوه ۰۷:۲۴ ۲۱:۲۴ ۰۷:۳۴ ۲۱:۳۴
ولیعصر ۰۷:۲۶ ۲۱:۲۶ ۰۷:۳۲ ۲۱:۳۲
زندیه ۰۷:۲۹ ۲۱:۲۹ ۰۷:۲۸ ۲۱:۲۸
امام حسین ۰۷:۳۱ ۲۱:۳۱ ۰۷:۲۶ ۲۱:۲۶
نمازی ۰۷:۳۴ ۲۱:۳۴ ۰۷:۲۳ ۲۱:۲۳
شهید آوینی ۰۷:۳۶ ۲۱:۳۶ ۰۷:۲۱ ۲۱:۲۱
شهید مطهری ۰۷:۳۸ ۲۱:۳۸ ۰۷:۱۹ ۲۱:۱۹
قصرالدشت ۰۷:۴۲ ۲۱:۴۲ ۰۷:۱۵ ۲۱:۱۵
شاهد ۰۷:۴۵ ۲۱:۴۵ ۰۷:۱۳ ۲۱:۱۳
میرزای شیرازی ۰۷:۴۹ ۲۱:۴۹ ۰۷:۰۹ ۲۱:۰۹
دکتر شریعتی ۰۷:۵۱ ۲۱:۵۱ ۰۷:۰۷ ۲۱:۰۷
احسان —– —– ۰۷:۰۵ ۲۱:۰۵

نقشه متروی شیراز

تصویر نقشه متروی شیراز را مشاهده می‌کنید.
همچنین برای دریافت اپلیکیشن متروی شیراز به صورت آنلاین و همچنین اندروید اینجا را کلیک نمایید.

نقشه متروی شیراز به صورت تصویر، برای اندازه بزرگ کلیک نمایید.

منبع تصویر: ویکی‌پدیا